Arabic Translator / Arapça Tercümanlık
Arabic Translator / Arapça Tercümanlık

GENEL

Uluslararası Göç Dayanışma Derneği, 2011 yılında Konya merkezli olarak kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de faaliyetler yürütmektedir. Özellikle dezavantajlı grupların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımlarını artırmak amacıyla proje ve saha çalışmalarını yürütmektedir. 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen kriterleri karşılayan, Konya'da Arapça Tercümanlık pozisyonunda çalışmaya uygun kişilerin başvurularını info@ugdd.org.tr adresine özgeçmişleri ile beraber iletmeleri rica olunur. Başvuru sahiplerinin, mail konu başlığı kısmına UGDDTr2202 referans kodunu yazmaları gerekmektedir.

TEMEL SORUMLULUKLAR

 • Proje kapsamındaki çalışmalardan yararlanabilecek geçici ve uluslararası koruma statüsündeki bireylere ulaşabilmek için hazırlanan görünürlük materyallerinin (broşür, pankart, afiş vb.) yazılı çevirisini yapmak,
 • Proje ekibinin, proje yararlanıcıları ile gerçekleştireceği görüşmeler esnasında yazılı ve sözlü tercümanlık yapmak,
 • Proje ekibinin gerçekleştireceği bilgilendirme oturumları ve eğitimler sırasında, proje yararlanıcılarına yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlamak,
 • Gerektiği durumlarda, proje ekibinin saha çalışmalarına katılım sağlayarak yazılı ve sözlü tercümanlık yapmak,
 • Proje ekibinin, yararlanıcı raporlamalarında yazılı ve sözlü destek verici rol üstlenmek,
 • Proje ekibi ile koordineli çalışmak ve proje koordinatörü tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek.

İŞ GEREKSİNİMLERİ

EĞİTİM, DİL, DENEYİM:

İlgili alanda lisans ya da ön lisans derecesine sahip olmak,
Sivil toplum ve proje alanında en az iki yıl (2) deneyim sahibi olmak,
İleri düzey Arapça (konuşma, okuma, yazma) bilmek,
Tercihen iyi derecede İngilizce (konuşma, okuma, yazma) bilmek,
Seyahat engeli olmamak,
Tam zamanlı çalışmaya uygun olmak.

BECERİ VE YETENEKLER:

İletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın 
Planlama ve organizasyon konusunda etkin, gerektiğinde inisiyatif alabilen
Hesap verilebilirlik ve yaratıcılık anlamında güçlü
Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
Öğrenmeye açık
Teknolojik farkındalığı yüksek 
Liderlik özelliğine sahip 
Yönetim performansı gelişmiş
Kriz yönetimi kuvvetli
Bilgisayar becerileri (Microsoft Office, Excel, Outlook, mail) iyi/çok iyi düzeyde olmak.  
 

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. 

''07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanını kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.''

Finance & Data Asistant / Finans & Data Asistanı
Finance & Data Asistant / Finans & Data Asistanı

GENEL

Uluslararası Göç Dayanışma Derneği, 2011 yılında Konya merkezli olarak kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de faaliyetler yürütmektedir. Özellikle dezavantajlı grupların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımlarını artırmak amacıyla proje ve saha çalışmalarını yürütmektedir. 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen kriterleri karşılayan, Konya'da Finans ve Data Asistanı pozisyonunda çalışmaya uygun kişiler başvurularını info@ugdd.org.tr adresine özgeçmişleri ile beraber iletmeleri rica olunur. Başvuru sahiplerinin, mail konu başlığı kısmına UGDDData2102 referans kodu ve şehir tercihlerini yazmaları gerekmektedir.

TEMEL SORUMLULUKLAR:

 • Raporların, tabloların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak ve bunların merkeze ve fon sağlayan kuruluşlara iletilmesini gerçekleştirmek.
 • Raporlama için ilgili diğer birimler ve donörler ile koordineli çalışmak,
 • Proje yararlanıcılarının ve proje dahilinde gerçekleştirilen faaliyetlerin verilerini kayıt altına almak ve raporlamak,
 • Proje ve yaralanıcı verilerinin günlük olarak güncelleme ve takibini yapmak,
 • Proje yararlanıcılarının istihdam süreçlerindeki finansal evrakların, veri tabanına aktarılmasını sağlamak,
 • Proje kapsamında yer alan özel sektör iş birlikçilerin finansal evraklarının, veri tabanına aktarılmasını sağlamak,
 • Proje yararlanıcılarının ana listelerini hazırlayarak, değerlendirmeyi yapacak ilgili kişiye göndermek,
 • Program verilerini ihtiyaç ve talep doğrultusunda istenilen zamanda üretmek, korumak ve güncel tutmak,
 • Dosyalaması yapılan tüm evrak ve verilerin elektronik ortama aktarılması ve güncel tutulmasını sağlamak,
 • İlgili finansal dokümanların dijital ve matbu arşivlenmesine destek olmak,
 • Proje uygulamaları kapsamında geliştirilecek finans mekanizmasına katkıda bulunmak,
 • Proje koordinatörü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

İŞ GEREKSİNİMLERİ

EĞİTİM, DİL DENEYİM:

Bilgisayar, veri ve analiz alanında lisans ya da ön lisans derecesi,
Çok iyi derecede İngilizce (konuşma, yazma ve okuma),
Sivil toplum alanında en az iki yıl (2 ) deneyim,
Seyahat engeli olmamak,
Tam zamanlı çalılmaya uygun olmak.
 
BECERİ VE YETENEKLER:

İletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın
Planlama ve organizasyon konusunda etkin, gerektiğinde insiyatif alabilen
Hesap verilebilirlik ve yaratıcılık anlamında güçlü
Öğrenmeye açık
Teknolojik farkındalığı yüksek
Liderlik özelliğine sahip
Yönetim Performansı gelişmiş
Kriz yönetimi kuvvetli
Çok iyi derecede bilgisayar becerileri (Microsoft Office, Excel, Outlook e-postası, internet,)
 .net core, c# yazılım dillerinden birinde proje yapmış, Adobe photoshop, illusrator ve sql temel sorguları bilen. 

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

Field Officer / Saha Sorumlusu
Field Officer / Saha Sorumlusu

GENEL

Uluslararası Göç Dayanışma Derneği, 2011 yılında Konya merkezli olarak kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de faaliyetler yürütmektedir. Özellikle dezavantajlı grupların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımlarını artırmak amacıyla proje ve saha çalışmalarını yürütmektedir. 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen kriterleri karşılayan, Konya'da Saha Sorumlusu pozisyonunda çalışmaya uygun kişiler başvurularını info@ugdd.org.tr adresine özgeçmişleri ile beraber iletmeleri rica olunur. Başvuru sahiplerinin, mail konu başlığı kısmına UGDDSaha1602 referans kodu ve şehir tercihlerini yazmaları gerekmektedir.

TEMEL SORUMLULUKLAR:

 • Proje dahilinde ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli hazırlıkları yaparak bu faaliyetlere ilişkin verileri yönetmek ve raporlamak,
 • Düzenlenecek faaliyetlerde iş bölümünü, katılımcı listelerini, etkinlikleri hazırlamak ve tüm çıktılarını arşivlemek,
 • Proje katılımcılarıyla iletişim kurarak sürecin takibini yapmak,
 • Proje koordinatörü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. 

İŞ GEREKSİNİMLERİ

EĞİTİM, DİL, DENEYİM:

İlgili alanda lisans ya da ön lisans derecesine sahip olmak,
Sivil toplum ve proje alanında en az iki yıl (2) deneyim sahibi olmak,
Tercihen iyi derecede ingilizce ve Arapça (konuşma, okuma, yazma) bilmek,
Seyahat engeli olmamak,
Tam zamanlı çalışmaya uygun olmak.

BECERİ VE YETENEKLER:

İletişim becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın 
Planlama ve organizasyon konusunda etkin, gerektiğinde inisiyatif alabilen
Hesap verilebilirlik ve yaratıcılık anlamında güçlü
Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
Öğrenmeye açık
Teknolojik farkındalığı yüksek 
Liderlik özelliğine sahip 
Yönetim performansı gelişmiş
Kriz yönetimi kuvvetli
Bilgisayar becerileri (Microsoft Office, Excel, Outlook, mail) iyi/çok iyi düzeyde olmak.  
 

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. 

''07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanını kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.''