Faaliyetlerimiz

  • Özellikle imkânı kısıtlı birey ve grupların toplumsal bütünleşme sürecinde sivil, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını geliştirmek için hayati beceriler, dil ve mesleki eğitim programları düzenlemek
  • Kamu ve sivil alanda faaliyet gösteren kurumlara yönelik sosyal dahil etme stratejisi geliştirme danışmanlığı ve eğitim programları geliştirmek
  • Sosyal Uyum faaliyetleri yerel ve ulusal alanda organize etmek
  • Girişimciliği desteklemek ve ihtiyaç duyulan eğitim ve kariyer programlarını geliştirmek, uygulamak
  • Özellikle gençler ve kadınlara aktif iş gücü stratejileri geliştirip iş fırsatları sağlamak
  • Kamu ve Özel sektör iş birliklerini güçlendirmek adına ağ kurma çalışmaları yürütmek
  • Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek
  • Sosyal sermaye ve sosyal girişimcilik alanlarında programlar geliştirmek
  • İnsani Yardım alanında temel insani yardım prensipleri çerçevesinde yardım, koruma, eğitim ve istihdam faaliyetleri uygulamak