• 15 Haziran 2023 Perşembe

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVETİ

Aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere “Aşkan Mah.
Sancaktar Cad. No:52 Meram /KONYA” adresindeki dernek merkezimizde 20
Haziran 2023 Salı günü, Saat: 12.00'de olağanüstü genel kurul toplantısı
yapılacaktır. Toplantıda gündemdeki maddeler için gerekli olan 2/3 nitelikli
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle, aynı
adreste, aynı saatte 27 Haziran 2023 Salı günü yapılacaktır.


GÜNDEM 
1 Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu.
2 Divan Seçimi ve Divana Toplantı Tutanağı İmzalama Yetkisi Verilmesi.
3 Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Yedeklerinin Seçimi.
4 Mali yardım Programları kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesi 
hususu ve huzur hakkı 
5 Dilek ve Temenniler.